بهترین عنصر خوشبویی اسانس گلاب چیست؟

بهترین و مهمترین عنصر خوشبویی اسانس گلاب چه می باشد؟ گلاب استاندارد چه گلابی است؟ اسانس تولید شده در جاهای مختلف و مواد گوناگون چگونه است و معنای درصد اسانس موجود در میلی لیتر چیست؟
بهترین و مهمترین عنصر خوشبویی اسانس گلاب چه می باشد؟ گلاب استاندارد چه گلابی است؟ اسانس تولید شده در جاهای مختلف و مواد گوناگون چگونه است و معنای درصد اسانس موجود در میلی لیتر چیست؟
از مواد و عناصر مهم اسانس گلاب بهترین الکل و ماده ای که باعث خوشبویی آن می شود نرول می باشد. در مجموع گلابی استاندارد است که در ۱۰۰ میلی لیتر آن ۳۵ میلی گرم اسانس موجود باشد، و از دیدگاه دیگر طبق الگوی استاندارد بهترین گل، گلی است که از هر یک تن آن ۲۵۰ گرم اسانس حاصل شود.
با توجه به قالب های گفته شده بر اساس تحقیقات کارشناسان بلغاری و چه بر اساس تجربیات مکرر کارخانه های اسانس گیری در حال حاضر از هر تن گل قمصر ۲۵ گرم اسانس می توان بدست آورد. نکته مهم این ارقام با هیچ نقطه دیگری قابل مقایسه نیست به نحوی که طبق مشخصات منابع اسانس موجود در گل کامو ۲۷، در گل نیاسر ۲۲ و در گل سده ۱۸ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر است که قابل مقایسه با اسانس ۳۵ میلی گرم در ۱۰۰ میلی لیتر گلاب قمصر نیست.

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما