درباره چاشنا

مجموعه عطر و طعم چاشنا گروهی متشکل از تولید کنندگان و بازرگانان است که زنجیره ای از تولید تا صادرات و از واردات تا توزیع را پوشش می دهد.فعالیت کاری چاشنا در حوزه های زیر تقسیم بندی می شود:
1- اسانس های عطری و صنعتی
2- عصاره ها و اسانس های طبیعی
3- دستگاه های تولید اسانس های طبیعی
4- طعم دهنده های مایع و پودری شبه طبیعی

تماس با ما