صمغ گیاهی

نمایندگی خرید عمده صمغ کتیرا

نمایندگی خرید عمده صمغ کتیرا

مجموعه چاشنا به عنوان نمایندگی خرید عمده صمغ کتیرا در کشور فعالیت می کند. سایر صمغ های صادراتی نظیر صمغ آنغوزه و صمغ باریجه نیز توسط این مجموعه قابل عرضه می باشد. معرفی صمغ کتیرا صمغ کتیرا در واقع یک کربوهیدرات آبدوست غیریکنواخت و بسیار منشعب می باشد. ترکیب شیمیایی باسورین ۶۰-۷۰ درصد کل صمغ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید